BI2013

هوش تجاری در شیرپوینت

1,800,000ریال

مجموعه آموزش هوش تجاری در شیرپوینت ، از پرطرفدارترین محصولات در زمینه شیرپوینت می باشد و فراگیری مباحث دوره این امکان را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم انواع گزارشات و نمودارها و داشبوردهای مدیریتی را ایجاد و مدیریت کنیم.

عناوین دوره عبارتند از :

1. مبانی Business Intelligence

2.مبانی Reporting Services

3. آشنایی با PerformancePoint Services

4.مبانی Office Services

5.مبانی PowerPivot

6.مبانی PowerView

7.پیاده سازی Visio Services

8.آشنایی با End-to-End Solutions

مقدار:

توضیحات

مجموعه آموزش هوش تجاری در شیرپوینت ، از پرطرفدارترین محصولات در زمینه شیرپوینت می باشد و فراگیری مباحث دوره این امکان را برای ما فراهم می کند تا بتوانیم انواع گزارشات و نمودارها و داشبوردهای مدیریتی را ایجاد و مدیریت کنیم.

عناوین دوره عبارتند از :

۱٫ مبانی Business Intelligence

۲٫مبانی Reporting Services

۳٫ آشنایی با PerformancePoint Services

۴٫مبانی Office Services

۵٫مبانی PowerPivot

۶٫مبانی PowerView

۷٫پیاده سازی Visio Services

۸٫آشنایی با End-to-End Solutions

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است: