BPC-2 حراج!

BPC PowerForms

2,700,000ریال 2,500,000ریال

آموزش BPC PowerForms ، از آموزشهای بسیار پرکاربرد و مهم در ساختن فرم های شیرپوینت می باشد . این مجموعه امکانات مختلف در PowerForms را بصورت مثالهای ساده و کاربردی توضیح داده است .

عناوین این دوره عبارتند از:

– نصب و پیکربندی BPC PowerForms در شیرپوینت

– آشنایی با مفاهیم و محیط کاربری Powerforms در شیرپوینت

– ایجاد و مدیریت List Query ها در فرم و نحوه سفارشی کردن آنها

– فراخوانی و استفاده از وب سرویس های شیرپوینت با استفاده از Web Service Query

– مفاهیم و کاربرد ListAndForm در پاورفرم

– اجرا و فراخوانی داده از SQL Server با استفاده از SQL Query

– مفاهیم Localization

– آموزش استفاده از کنترل Chart برای ترسیم انواع نمودارها .

– مبانی اسکریپت نویسی در محیط PowerForms

– آموزش اسکریپت نویسی بر روی کنترلهای مختلف در محیط PowerForms

– مبانی Validation و نحوه کارکرد آن در PowerForms

– مفاهیم CSS و نحوه استفاده از آن در PowerForms

– آموزش استفاده از DataGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

– آموزش استفاده از DocumentGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

– آموزش استفاده از DataEntryGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

مقدار:

توضیحات

آموزش BPC PowerForms ، از آموزشهای بسیار پرکاربرد و مهم در ساختن فرم های شیرپوینت می باشد . این مجموعه امکانات مختلف در PowerForms را بصورت مثالهای ساده و کاربردی توضیح داده است .

عناوین این دوره عبارتند از:

– نصب و پیکربندی BPC PowerForms در شیرپوینت

– آشنایی با مفاهیم و محیط کاربری Powerforms در شیرپوینت

– ایجاد و مدیریت List Query ها در فرم و نحوه سفارشی کردن آنها

– فراخوانی و استفاده از وب سرویس های شیرپوینت با استفاده از Web Service Query

– مفاهیم و کاربرد ListAndForm در پاورفرم

– اجرا و فراخوانی داده از SQL Server با استفاده از SQL Query

– مفاهیم Localization

– آموزش استفاده از کنترل Chart برای ترسیم انواع نمودارها .

– مبانی اسکریپت نویسی در محیط PowerForms

– آموزش اسکریپت نویسی بر روی کنترلهای مختلف در محیط PowerForms

– مبانی Validation و نحوه کارکرد آن در PowerForms

– مفاهیم CSS و نحوه استفاده از آن در PowerForms

– آموزش استفاده از DataGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

– آموزش استفاده از DocumentGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

– آموزش استفاده از DataEntryGrid و نحوه سفارشی کردن کنترل

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است: