Branding حراج!

گرافیک در شیرپوینت

1,400,000ریال 900,000ریال

مجموعه آموزش گرافیک در شیرپوینت یا همان Branding در شیرپوینت ، مجموعه ای که است که به ما کمک می کند تا قالب و طرح های سفارشی را در سایت شیرپوینتی خود اعمال کنیم و از طرح و رنگهای دلخواه و متفاوت با قالب پیشفرض شیرپوینت استفاده کنیم.

عناوین دوره عبارتند از :
1- مقدمه ای بر Branding
2-مروری بر HTML 5 و CSS 3
3-اصول طراحی در وب سایت ها
4-Master Page در SharePoint و نحوه طراحی Master Page های حرفه ای
5-آشنایی و پیاده سازی ساختار سایت و ناوبری سایت
6-آشنایی و ساخت Page Layout های مختلف و Publish صفحات
7-مبانی Web Part و XLST
8-آپلود و نحوه کار با فایل های مختلف
9-ویرایش صفحات و Ribbon
10-Client Object Model و jquery
11- نهایی سازی محیط کاربری در SharePoint Site

مقدار:

توضیحات

مجموعه آموزش گرافیک در شیرپوینت یا همان Branding در شیرپوینت ، مجموعه ای که است که به ما کمک می کند تا قالب و طرح های سفارشی را در سایت شیرپوینتی خود اعمال کنیم و از طرح و رنگهای دلخواه و متفاوت با قالب پیشفرض شیرپوینت استفاده کنیم.

عناوین دوره عبارتند از :
۱- مقدمه ای بر Branding

۲-مروری بر HTML 5 و CSS 3

۳-اصول طراحی در وب سایت ها

۴-Master Page در SharePoint و نحوه طراحی Master Page های حرفه ای

۵-آشنایی و پیاده سازی ساختار سایت و ناوبری سایت

۶-آشنایی و ساخت Page Layout های مختلف و Publish صفحات

۷-مبانی Web Part و XLST

۸-آپلود و نحوه کار با فایل های مختلف

۹-ویرایش صفحات و Ribbon

۱۰-Client Object Model و jquery

۱۱- نهایی سازی محیط کاربری در SharePoint Site

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است :