Develop حراج!

آموزش برنامه نویسی شیرپوینت

1,600,000ریال 1,200,000ریال

آموزش برنامه نویسی شیرپوینت ، در راستای نیاز متخصصین برای ایجاد پروژه های سفارشی و تغییرات سفارشی در سایتها می باشد.
پیش نیاز این دوره ، آنشایی با مفاهیم برنامه نویسی و تکنولوژی ASP.NET می باشد که مجموعه آموزشی آن در سایت شیرپوینت سرا ارایه شده است.
عناوین دوره عبارتند از :

1. مبانی توسعه SharePoint Solutions
2.مبانی Data provisioning
3. آشنایی باServer Object Model
4.آشنایی با Client Object Model
5.مبانی LINQ to SharePoint
6.آشنایی با تکنولوژی هایClient-side
7.پیاده سازی و توسعهWeb Part ها
8.مبانی Web template ها در SharePoint
9. مبانی Authentication و authorization

مقدار:

توضیحات

آموزش برنامه نویسی شیرپوینت ، در راستای نیاز متخصصین برای ایجاد پروژه های سفارشی و تغییرات سفارشی در سایتها می باشد.
پیش نیاز این دوره ، آنشایی با مفاهیم برنامه نویسی و تکنولوژی ASP.NET می باشد که مجموعه آموزشی آن در سایت شیرپوینت سرا ارایه شده است.

عناوین دوره عبارتند از :

۱٫ مبانی توسعه SharePoint Solutions

۲٫مبانی Data provisioning

۳٫ آشنایی باServer Object Model

۴٫آشنایی با Client Object Model

۵٫مبانی LINQ to SharePoint

۶٫آشنایی با تکنولوژی هایClient-side

۷٫پیاده سازی و توسعهWeb Part ها

۸٫مبانی Web template ها در SharePoint

۹٫ مبانی Authentication و authorization

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است :