gold حراج!

بسته طلایی شیرپوینت

9,300,000ریال 7,300,000ریال

بسته طلایی شیرپوینت ، کاملترین و جامع ترین مجموعه آموزشی موجود در سایت می باشد که شامل تمامی مجموعه های آموزشی شیرپوینت می باشد.

هدف از طراحی این مجموعه ، آماده سازی کامل کارآموزان و متخصصین می باشد تا در انجام پروژه های شیرپوینت و پشتیبانی شیرپوینت ، توانایی علمی لازم را کسب کنند.

بسته طلایی آموزش شیرپوینت شامل 13 مجموعه آموزشی شیرپوینت می باشد که در سایت ارائه شده و عبارتند از:

1- بسته آموزشی مدیریت شیرپوینت 2013

2- بسته آموزشی برنامه نویسی شیرپوینت 2013

3- بسته آموزشی هوش تجاری در شیرپوینت 2013

4- بسته آموزشی چرخه کار در شیرپوینت 2013

5- بسته آموزشی گرافیک در شیرپوینت 2013

6- بسته آموزشی InfoPath در شیرپوینت 2013

7- بسته آموزشی مبانی شیرپوینت 2016 – 2013

8- بسته آموزشی NINTEX Workflow 2016 در شیرپوینت 2016

9- بسته آموزشی PowerPivot 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

10 – بسته آموزشی  Reporting Service 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

11- بسته آموزشی فرم ساز BPC PowerForms

12- بسته آموزشی Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت

13- بسته آموزشی ASP.NET (پیش نیاز برنامه نویسی شیرپوینت )

 

مقدار:

توضیحات

بسته طلایی شیرپوینت ، کاملترین و جامع ترین مجموعه آموزشی موجود در سایت می باشد که شامل تمامی مجموعه های آموزشی شیرپوینت می باشد.

هدف از طراحی این مجموعه ، آماده سازی کامل کارآموزان و متخصصین می باشد تا در انجام پروژه های شیرپوینت و پشتیبانی شیرپوینت ، توانایی علمی لازم را کسب کنند.

بسته طلایی آموزش شیرپوینت شامل ۱۳ مجموعه آموزشی شیرپوینت می باشد که در سایت ارائه شده و عبارتند از:

۱- بسته آموزشی مدیریت شیرپوینت ۲۰۱۳

۲- بسته آموزشی برنامه نویسی شیرپوینت ۲۰۱۳

۳- بسته آموزشی هوش تجاری در شیرپوینت

۴- بسته آموزشی چرخه کار در شیرپوینت

۵- بسته آموزشی گرافیک در شیرپوینت ۲۰۱۳

۶- بسته آموزشی InfoPath در شیرپوینت ۲۰۱۳

۷- بسته آموزشی مبانی شیرپوینت ۲۰۱۶

۸- بسته آموزشی NINTEX Workflow 2016 در شیرپوینت ۲۰۱۶

۹- بسته آموزشی PowerPivot 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

۱۰ – بسته آموزشی  Reporting Service 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

۱۱- بسته آموزشی فرم ساز BPC PowerForms

۱۲- بسته آموزشی Power BI

۱۳- بسته آموزشی ASP.NET (پیش نیاز برنامه نویسی شیرپوینت )