gold حراج!

بسته طلایی شیرپوینت

17,000,000ریال 14,000,000ریال

بسته طلایی شیرپوینت ، کاملترین و جامع ترین مجموعه آموزشی موجود در سایت می باشد که شامل 16 مجموعه از مجموعه های آموزشی شیرپوینت می باشد.

هدف از طراحی این مجموعه ، آماده سازی کامل کارآموزان و متخصصین می باشد تا در انجام پروژه های شیرپوینت و پشتیبانی شیرپوینت ، توانایی علمی لازم را کسب کنند.

بسته طلایی آموزش شیرپوینت شامل 16 مجموعه آموزشی شیرپوینت می باشد که در سایت ارائه شده و عبارتند از:

– بسته آموزش پیکربندی و مدیریت سازمانی شیرپوینت ۲۰۱۹ (Enterprise Administration)

– بسته آموزش کارشناس ارشد شیرپوینت 2019 (Power User 2019)

– بسته آموزش طراحی فرمهای پیشرفته در نینتکس 2019 (NINTEX Forms 2019)

– بسته آموزشی PowerPivot 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

– بسته آموزشی  Reporting Service 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

– بسته آموزشی فرم ساز BPC PowerForms

– بسته آموزشی مبانی شیرپوینت 2016

– بسته آموزشی NINTEX Workflow 2016 در شیرپوینت 2016

– بسته آموزشی Power BI

– بسته آموزشی مدیریت شیرپوینت (SharePoint Adminitration)

– بسته آموزشی برنامه نویسی شیرپوینت 2013

– بسته آموزشی هوش تجاری در شیرپوینت

– بسته آموزشی چرخه کار در شیرپوینت

– بسته آموزشی گرافیک در شیرپوینت 2013

– بسته آموزشی InfoPath در شیرپوینت 2013

– بسته آموزشی ASP.NET (پیش نیاز برنامه نویسی شیرپوینت )

مقدار:

توضیحات

بسته طلایی شیرپوینت ، کاملترین و جامع ترین مجموعه آموزشی موجود در سایت می باشد که شامل ۱۶ مجموعه از مجموعه های آموزشی شیرپوینت می باشد.

هدف از طراحی این مجموعه ، آماده سازی کامل کارآموزان و متخصصین می باشد تا در انجام پروژه های شیرپوینت و پشتیبانی شیرپوینت ، توانایی علمی لازم را کسب کنند.

بسته طلایی آموزش شیرپوینت شامل ۱۶ مجموعه آموزشی شیرپوینت می باشد که در سایت ارائه شده و عبارتند از:

– بسته آموزش پیکربندی و مدیریت سازمانی شیرپوینت ۲۰۱۹ (Enterprise Administration)

– بسته آموزش کارشناس ارشد شیرپوینت ۲۰۱۹ (Power User 2019)

– بسته آموزش طراحی فرمهای پیشرفته در نینتکس ۲۰۱۹ (NINTEX Forms 2019)

– بسته آموزشی PowerPivot 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

– بسته آموزشی  Reporting Service 2016 و کاربرد آن در شیرپوینت

– بسته آموزشی فرم ساز BPC PowerForms

– بسته آموزشی مبانی شیرپوینت ۲۰۱۶

– بسته آموزشی NINTEX Workflow 2016 در شیرپوینت ۲۰۱۶

– بسته آموزشی Power BI

– بسته آموزشی مدیریت شیرپوینت (SharePoint Adminitration)

– بسته آموزشی برنامه نویسی شیرپوینت ۲۰۱۳

– بسته آموزشی هوش تجاری در شیرپوینت

– بسته آموزشی چرخه کار در شیرپوینت

– بسته آموزشی گرافیک در شیرپوینت ۲۰۱۳

– بسته آموزشی InfoPath در شیرپوینت ۲۰۱۳

– بسته آموزشی ASP.NET (پیش نیاز برنامه نویسی شیرپوینت )