infopath حراج!

آموزش InfoPath در شیرپوینت

1,300,000ریال 900,000ریال

مقدار:

توضیحات

بسته آموزش infopath در شیرپوینت ، از آموزش های راهبردی و پرکاربرد است که کمک می کند تا بتوانیم فرمهای پیشرفته در شیرپوینت ایجاد نماییم.
در این مجموعه سعی شده است تا با پیاده سازی مثالهای کاربردی ، مباحث مختلف را به درستی برای بیننده توضیح داده شود.

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است: