nintex حراج!

NINTEX Workflow

2,900,000ریال 2,600,000ریال

بسته آموزش نینتکس ، از پرکاربردترین و پرفروش ترین مجموعه های شیرپوینت می باشد که یادگیری نینتکس ، تاثیر بسزایی در موفقیت در بازار کار و طراحی گردش کارهای پیشرفته دارد .

عناوین دوره عبارتند از :

1- نصب و پیکربندی نینتکس در شیرپوینت
2- مبانی و مفاهیم نینتکس
3- مفاهیم Action ها
4- آموزش Approval Workflow در نینتکس
5- آموزش Variable ها در نینتکس و کاربرد آنها
6- مفاهیم Condition در نینتکس
7- آموزش Run If در نیتکس
8- یادگیری Switch
9- آموزش Query List
10- Regular Expression در نینتکس
11- Template ها در نینتکس
12- آموزش Execute SQL در نینتکس
13- Call Web Service در نینتکس
14- مفاهیم BCS در نینتکس

مقدار:

توضیحات

بسته آموزش نینتکس ، از پرکاربردترین و پرفروش ترین مجموعه های شیرپوینت می باشد که یادگیری نینتکس ، تاثیر بسزایی در موفقیت در بازار کار و طراحی گردش کارهای پیشرفته دارد .

عناوین دوره عبارتند از :

۱- نصب و پیکربندی نینتکس در شیرپوینت

۲- مبانی و مفاهیم نینتکس

۳- مفاهیم Action ها

۴- آموزش Approval Workflow در نینتکس

۵- آموزش Variable ها در نینتکس و کاربرد آنها

۶- مفاهیم Condition در نینتکس

۷- آموزش Run If در نیتکس

۸- یادگیری Switch

۹- آموزش Query List

۱۰- Regular Expression در نینتکس

۱۱- Template ها در نینتکس

۱۲- آموزش Execute SQL در نینتکس

۱۳- Call Web Service در نینتکس

۱۴- مفاهیم BCS در نینتکس

نمونه ای آموزش در زیر آمده است: