Power BI حراج!

آموزش Power BI

4,600,000ریال 3,400,000ریال

مجموعه آموزش فارسی Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت بر مبنای سرفصل های رسمی و منابع معتبر پیکربندی و تهیه شده است و در تهیه این مجموعه سعی شده است علاوه بر بررسی مفاهیم مهم در Power BI ، مثالهای کاربردی و واقعی در حین آموزش پیاده سازی شود تا مطالب بصورت عمقی در ذهن بیننده قرار گیرد .

این مجموعه علاوه بر اینکه آموش power BI را بصورت جامع بررسی می کند نحوه استفاده از آن در SharePoint را مورد مطالعه قرارداده است . بنابراین مخطبین این دوره تمامی افرادی هستند که نیاز به ساخت داشبورها و گزارشات پیشرفته می باشند و همچنین کسانی که نیاز به ساخت کزارش و داشبورد در شیرپوینت می باشند.

مقدار:

توضیحات

مجموعه آموزش فارسی Power BI و کاربرد آن در شیرپوینت بر مبنای سرفصل های رسمی و منابع معتبر پیکربندی و تهیه شده است و در تهیه این مجموعه سعی شده است علاوه بر بررسی مفاهیم مهم در Power BI ، مثالهای کاربردی و واقعی در حین آموزش پیاده سازی شود تا مطالب بصورت عمقی در ذهن بیننده قرار گیرد .

این مجموعه علاوه بر اینکه آموش power BI را بصورت جامع بررسی می کند نحوه استفاده از آن در SharePoint را مورد مطالعه قرارداده است . بنابراین مخطبین این دوره تمامی افرادی هستند که نیاز به ساخت داشبورها و گزارشات پیشرفته می باشند و همچنین کسانی که نیاز به ساخت کزارش و داشبورد در شیرپوینت می باشند.

سرفصل های دوره آموزش Power BI به شرح زیر می باشد:

– نصب و پیکربندی Power Bi Report Server و Power Bi Desktop
آشنایی با نصب و راه‌اندازی Power BI Report Server
آشنایی با Power BI Report Server Configuration Manager
بررسی پیکربندی Power BI Report Server DataBase

– مقدمه ای بر Power Bi
– بررسی انواع Data Source ها در Power BI
– بررسیSQL Server Data Source
– تفاوت بین DirectQuery و Import در بارخوانی داده های بانک
– بررسی نحوه اتصال به SharePoint و نحوه نمایش داده های لیست ها در Power BI
– Folder Data Source و کاربردهای آن
– Web Data Source و کاربردهای آن
– OData Feed Source و کاربردهای آن
– SharePoint Folder و نحوه ارایه اطلاعات فایل های موجود در آن

– بررسی نحوه Host کردن فایل‌های مختلف در Power BI Report Server
– تکنیک های نمایش گزارشات Power BI در داخل سایتهای SharePoint
– معرفی کلی ابزار ها در PowerBi و آشنایی مقدماتی با انواع نمودارها و Map و جداول
– بررسی Power Query و بررسی مفاهیم Data Transformation
– بررسی Data Typeها در Power Query
– بررسی عملیات های مهم مانند Transformation , Query Operations, Duplicate, Split, Reference, Sorting Group By, Pivot, Unpivot Extract
– بررسی انواع دستورات داخل Query مانند Join
– بررسی Nested Join و Flat Join و تفاوت آنها
– Custom Table
– عملیات‌های بر روی Column ها
– بررسی Filtering
– معرفی زبان M
– قواعد نگارشی زبان M
– تمرین های کاربردی با زبان M
– استفاده از پارامترها در زبان M
– استفاده از Custom Functionsها در زبان M
– استفاده از حلقه‌ها در زبان M
– پیاده‌سازی چند مثال کاربردی با زبان M
– مفاهیم پیشرفته M

– بررسی مفاهیم Power Pivot و Power View
– بررسی مفاهیم Data Modeling و استفاده از DAX و مفاهیم آن
– بررسی مفاهیم اولیه Data Modeling
– بررسی مفهوم Relationship در Power BI
– Hierarchy
– Calculated Column and Measure
– اشنایی با مفاهیم زبان DAX
– بررسی Logical Operations ها در DAX
– نحوه استفاده از متغییرها در زبان DAX
– معرفی و بررسی توابع پرکابرد مانند Text Functions و Information Functions و Logical Functions و Aggregation Functions
– مفاهیم Filter در DAX
– بررسی Evaluation Contexts
– اشنایی با مفاهیم Calculated Tableها
– بررسی Data Visualization در Power BI
– آشنایی با مقدمات استفاده از Chartها
– آشنایی با Pageها
– آشنایی با انواع نمودار ها مانند Pie Chartو Stack Chart و Clustered Chart و Line Chart
– آشنایی با Filters
– آشنایی با Slicers
– آشنایی با Drill Down/Up
– مفاهیم پیشرفته مصور سازی داده

نمونه ای از آموزشها در زیر قرار داده شده است :