powerPivot حراج!

PowerPivot و کاربرد آن در شیرپوینت

1,100,000ریال 800,000ریال

آموزش PowerPivot و نحوه استفاده آن در شیرپوینت ، کمک می کند تا بتوانیم انواع داشبوردهای مدیریتی و نمودارها و گزارشات را در محیط powerPivot طراحی و در شیرپوینت ارایه دهیم.

عناوین دوره عبارتند از:

1- مفاهیم PowerPivot
2- آموزش PowerPivot Loading Data
3- طراحی نمودارها در PowerPivot
4- مفایهم و اصول PivotTable
5- آشنایی با مفاهیم DAX
6- Condtions در PowerPivot
7-آموزش KPI ها در PowerPivot
8- PowerPivot در شیرپوینت
9- نصب و پیکربندی OOS در شیرپوینت
10- اجرای اسناد در شیرپوینت

مقدار:

توضیحات

آموزش PowerPivot و نحوه استفاده آن در شیرپوینت ، کمک می کند تا بتوانیم انواع داشبوردهای مدیریتی و نمودارها و گزارشات را در محیط powerPivot طراحی و در شیرپوینت ارایه دهیم.

عناوین دوره عبارتند از:

۱- مفاهیم PowerPivot

۲- آموزش PowerPivot Loading Data

۳- طراحی نمودارها در PowerPivot

۴- مفایهم و اصول PivotTable

۵- آشنایی با مفاهیم DAX

۶- Condtions در PowerPivot

۷-آموزش KPI ها در PowerPivot

۸- PowerPivot در شیرپوینت

۹- نصب و پیکربندی OOS در شیرپوینت

۱۰- اجرای اسناد در شیرپوینت

نمونه ای از آموزش در زیر آمده است: