Sp2019-PowerUser حراج!

کارشناس حرفه ای SharePoint 2019

6,300,000ریال 5,300,000ریال

مجموعه کارشناس حرفه ای سایت شیرپوینت (SharePoint 2019 Power User) ، مجموعه متفاوت نسبت به مجموعه های پیشین می باشد و سعی شده تا مفاهیم همراه با آخرین به روز رسانی ها در نسخه 2019 بصورت جامع آموزش داده شود و مفاهیم پایه ای و پرکاربرد از مقدماتی تا سطح پیشرفته شیرپوینت را برای دوستانی که قصد یادگیری شیرپوینت و جهت مدیریت حرفه ای سایتها و پروژه های شیرپوینت و مدیریت قدرتمند اطلاعات در شیرپوینت را دارند توضیح می دهد و این بسته آموزشی ، پیش نیاز ورود حرفه ای به بازار کار می باشد.
این مجموعه 28 فصل می باشد و همزمان با توضیح نسخه 2019 شیرپوینت ، تفاوت های مطلب در نسخ پیشین شیرپوینت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدار:

توضیحات

آموزش کارشناس حرفه ای سایت شیرپوینت ، مفاهیم پایه ای و پرکاربرد از مقدماتی تا سطح پیشرفته شیرپوینت را برای دوستانی که قصد یادگیری شیرپوینت جهت مدیریت حرفه ای سایتها و پروژه های شیرپوینت و مدیریت قدرتمند اطلاعات در شیرپوینت را دارند توضیح می دهد و این بسته آموزشی ، پیش نیاز ورود حرفه ای به بازار کار می باشد.
عناوین دوره عبارتند از :

۱-مقدمه ای با SharePoint 2019
۲-مبانی Web Application و نکات تکمیلی
۳-مدیریت Site Collection ها و Site ها در شیرپویت
۴- معرفی انواع قالبهای پرکاربرد سایتهای شیرپوینت
۵-مبانی List ها و معرفی انواع لیستهای شیرپوینت
۶- مفاهیم Large List ها و مدیریت حجم زیاد داده در لیست های شیرپوینت
۷- بررسی و کاربرد Indexed Column در لیست ها
۸- مدیریت View ها و بررسی انواع View ها و کاربردهای آنها در شیرپوینت
۹-مباتی کتابخانه و بررسی انواع کتابخانه های پرگاربرد در شیرپوینت
۱۰- مباجث پیشرفته در کتابخانه ها
۱۱- بررسی versioning در لیستها و بررسی نکات تکمیلی
۱۲- بررسی Document Versioning در کتابخانه ها
۱۳- بررسی Content Approval در مدیریت اسناد شیرپوینت
۱۴- مفهوم و کاربرد Document Template در کتابخانه ها
۱۵- بررسی و نحوه ایجاد و مدیریت Content Type ها در شیرپوینت
۱۶- بررسی Content Type در کتابخانه ها و بررسی عملیاتی نحوه ایجاد اسناد سفارشی مانند نامه های وارده و صادره در سیستم
۱۷- بررسی External Content Type و External List در شیرپوینت و کاربرد آنها
۱۸- بررسی نحوه مدیریت دسترسی کاربران و ایجاد گروههای شیرپوینت
۱۹- نحوه ایجاد و مدیریت سطوح دسترسی متفاوت (Permission Level) در سطح سایت
۲۰- مدیریت دسترسی صفحات و لیستها و اطلاعات برای کاربران متفاوت
۲۱- بررسی Navigation در شیرپوینت ۲۰۱۹
۲۲- مفاهیم Page در شیرپوینت و مباحث جدید در شیرپوینت ۲۰۱۹
۲۳- معرفی انواع Page ها در شیرپوینت و نحوه مدیریت آنها
۲۴- بررسی انواع Web Part ها در شیرپوینت ۲۰۱۹ و تفاوت های آن با نسخه های قبلی در شیرپوینت
۲۵- بررسی مفهوم Document Set در شیرپوینت
۲۶- آشنایی با مفهوم JSON جهت استفاده ار گرافیک شیرپوینت ۲۰۱۹
۲۷- بررسی و کاربرد Column Formatting در شیرپوینت ۲۰۱۹ و نحوه سفارشی سازی لیستها و کتابخانه ها بصورت مدرن
۲۸- بررسی نحوه کاربرد PowerShell در مباحث شیرپوینت