SSIS حراج!

آموزش Integrartion Services و

1,900,000ریال 1,400,000ریال

مجموعه آموزش Integrartion Services یا همان SSIS و کاربرد آن در شیرپوینت ، قسمتی از مباحث هوش تجاری می باشد که به ما در انتقال دقیق اطلاعات در بسترهای مختلف اطلاعاتی و مدیریت فرانید ETL و همسان سازی داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی در یک انباره داده یا Data Warehouse کمک شایانی می کند. در مبحث شیرپوینت ، با استفاده از SSIS ،به راحتی و با دقت کامل می توان داده را از شیرپوینت به سایر منابع و بلعکس انتقال داد و در حین اجرای فرآیند انتقال داده ، اصلاح داده را با ابزارهای مختلف در SSIS انجام داد.
ویدیوهای این دوره بصورت کلاس خصوصی برگزار شده و سعی بر آن بوده است که مفاهیم بصورت کاربردی با مثالهای مختلف آموزش داده شود.

عناوین دوره عبارتند از :

1- مفاهیم مقدماتی Integrartion Services
2- نصب و پیکربندی SSIS
3- بررسی مفهوم Package
4- مفاهیم Task و بررسی Task های پرکاربرد
5- آشنایی با Data Flow و مبانی انتقال و اصلاح داده
6- آشایی بامفاهیم Datasource و DataDestination در SSIS
7- کار با انواع DataSource در SSIS
8- کاربرد انواع کامپوننت های موجود در Data Flow
9- بررسی نحوه ارتباط شیرپونیت در SSIS و دریافت و ارسال داده در شیرپوینت
10- بررسی مفاهیم Data Convertion و کاربرد آن
11- بررسی کامپوننت های Union و Merge و Aggregate و Sampling
12- بررسی و کاربرد Variable ها در ssis
13- بررسی و پیاده سازی پارامترها در SSIS
14- مفهوم LookUp و کاربرد آن
15- مفاهیم OledbCommand و کاربر آن
16- مفاهیم حلقه ها و کاربرد For و Switch
17- مفهوم Deploy کردن در ssis و تیکنیک های مختلف انجام.
18- تنظیمات SQL Server برای راه اندازی و اجرای پکیج های SSIS
19- موارد تکمیلی در SSIS

مقدار:

توضیحات

مجموعه آموزش Integrartion Services یا همان SSIS و کاربرد آن در شیرپوینت ، قسمتی از مباحث هوش تجاری می باشد که به ما در انتقال دقیق اطلاعات در بسترهای مختلف اطلاعاتی و مدیریت فرانید ETL و همسان سازی داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی در یک انباره داده یا Data Warehouse کمک شایانی می کند. در مبحث شیرپوینت ، با استفاده از SSIS ،به راحتی و با دقت کامل می توان داده را از شیرپوینت به سایر منابع و بلعکس انتقال داد و در حین اجرای فرآیند انتقال داده ، اصلاح داده را با ابزارهای مختلف در SSIS انجام داد.
ویدیوهای این دوره بصورت کلاس خصوصی برگزار شده و سعی بر آن بوده است که مفاهیم بصورت کاربردی با مثالهای مختلف آموزش داده شود.

مخاطبین این دوره دوستانی هستند که نیاز به فراگیری SSIS جهت راه اندازی فرآیند ETL و DW دارند . همچنین کاربردهای آن در شیرپوینت هم بیان شده است بنابراین هم کسانی که صرفا قصد یادگیری SSIS دارند و هم کسانی که با شیرپونت کا می کنند می توانند از مطالب این دوره بهرمند شوند.

عناوین دوره عبارتند از :

۱- مفاهیم مقدماتی Integrartion Services
۲- نصب و پیکربندی SSIS
۳- بررسی مفهوم Package
۴- مفاهیم Task و بررسی Task های پرکاربرد
۵- آشنایی با Data Flow و مبانی انتقال و اصلاح داده
۶- آشایی بامفاهیم Datasource و DataDestination در SSIS
۷- کار با انواع DataSource در SSIS
۸- کاربرد انواع کامپوننت های موجود در Data Flow
۹- بررسی نحوه ارتباط شیرپونیت در SSIS و دریافت و ارسال داده در شیرپوینت
۱۰- بررسی مفاهیم Data Convertion و کاربرد آن
۱۱- بررسی کامپوننت های Union و Merge و Aggregate و Sampling
۱۲- بررسی و کاربرد Variable ها در ssis
۱۳- بررسی و پیاده سازی پارامترها در SSIS
۱۴- مفهوم LookUp و کاربرد آن
۱۵- مفاهیم OledbCommand و کاربر آن
۱۶- مفاهیم حلقه ها و کاربرد For و Switch
۱۷- مفهوم Deploy کردن در ssis و تیکنیک های مختلف انجام.
۱۸- تنظیمات SQL Server برای راه اندازی و اجرای پکیج های SSIS
۱۹- موارد تکمیلی در SSIS

نمونه ای از دوره در زیر آمده است: